კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

ივანე ვახტანგიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე

ასლან ტალპაკოვი

სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, ბანკის გამგეობის წევრი

ლარისა ზდანოვიჩი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დირექტორატი


ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

ნინო მეფარიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

ხელმძღვანელობა

სამეთვალყურეო საბჭო საბჭო

ივანე ვახტანგიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე

ასლან ტალპაკოვი

სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, ბანკის გამგეობის წევრი

ლარისა ზდანოვიჩი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

დირექტორატი საბჭო

ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

ნინო მეფარიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილე
0
პროექტი
0
მომხმარებელი
0
რეიტინგი
0
პარტნიორი