კალკულატორი
ვალუტის კურსი
ონლაინ კონსულტაცია
კონტაქტი
ფილიალები

სამეთვალყურეო საბჭო


ანა ბოროდოვიცინა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ასლან ტალპაკოვი

სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, ბანკის გამგეობის წევრი

ივანე ვახტანგიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე

დირექტორატი


ნინო მეფარიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორიხელმძღვანელობა

სამეთვალყურეო საბჭო

ანა ბოროდოვიცინა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ასლან ტალპაკოვი

სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკი“, ბანკის გამგეობის წევრი

ივანე ვახტანგიშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარე

დირექტორატი

ნინო მეფარიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

მარინა ტანკაროვა

გენერალური დირექტორის მოადგილე

შოთა ჭყოიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

კონსტანტინე გორდეზიანი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

ნიკოლოზ გეგუჩაძე

გენერალური დირექტორი